Blog

V tejto časti našej stránky sa chceme, zčasu - načas, podeliť s našimi skúsenosťami vo forme blogov, odborných článkov publikovaných i nepublikovaných, pripravení viesť so záujemcami konštruktívnu polemiku v záujme vylepšenia názorov v predmetnej oblasti. Máme rovnako nádej, že v niektorých prípadoch by materiály mohli zároveň poslúžiť ako inšpirácia, prípadne podnet na konkrétne riešenie v praxi.

Prvý z blogov je profilácia konateľa spoločnosti IDEEX PLUS, s.r.o.