Poradenstvo

Návrh a realizácia projektov integrovaných manažérskych systémov.

Konzultačná a poradenská činnosť spoločnosti IDEEX PLUS, s.r.o. je orientovaná na prípravu a certifikáciu jednotlivých alebo integrovaných manažérskych systémov v zhode s požiadavkami medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001, OHSAS 18001 a ISO 45001, ISO 27001, ISO 10012, ISO/IEC 17025 a v automobilovom priemysle (Automotive) IATF 16949, kde okrem samotného systému pripravíme a vyškolíme interných audítorov procesov pre výrobky a služby podľa VDA 6.3.

V ďalších systémoch je spoločnosť orientovaná na logistiku a komplexnú bezpečnosť podniku. Špecifickou orientáciou BOZP subdodávateľov vo zvlášť kritických činnostiach je SCC (Safety Certificate Contractors), ako SCC*, SCC**, SCCP pre petrochemický priemysel a SCP určené pre pracovné agentúry poskytujúce pracovníkov v uvedených činnostiach.

Špecifickou orientáciou kvality a efektívnosti sú LEAN SIX SIGMA a zvláštne procedúry ako sú Manažérstvo rizík, Kontext organizácie a Business Continuity.

Interné audity IMS, ako súčasť procesného prístupu integrovaného manažérskeho systému, realizujeme audítormi s rešpektovaním zásad výluky konfliktu záujmov.

Napište nám a odošlite z našej domovskej stránky www.ideexplus.sk správu, v ktorej špecifikujte svoje požiadavky a my Vám pripravíme negociačnú ponuku, ktorú potom spoločne prerokujeme.

V deklarovaných oblastiach vás úspešne dovedieme až k príslušnému certifikátu.

VZDELÁVANIE

Otvorené vzdelávacie kurzy a kurzy šité na mieru pre oblasť inžinierstva, manažérstva a interných auditov integrovaných manažérskych systémov.

ZOBRAZIŤ VIAC

PORADENSTVO

Konzultačná a poradenská činnosť spoločnosti IDEEX PLUS, s.r.o. je orientovaná na prípravu a certifikáciu jednotlivých alebo integrovaných manažérskych systémov v zhode s požiadavkami medzinárodných noriem.

ZOBRAZIŤ VIAC

CERTIFIKÁCIA

V rámci poradenstva a prípravy manažérskych projektov vám zabezpečíme, resp. vykonáme interný_second party audit.

ZOBRAZIŤ VIAC