IDEEX PLUS s.r.o.

VZDELÁVANIE

Otvorené vzdelávacie kurzy a kurzy šité na mieru.

Sú určené pre oblasť inžinierstva, manažérstva a interných auditov integrovaných manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 17025, ISO 27001, OHSAS 18001 a ISO 45001, ISO 10006, ISO 14001, ISO 50001, SCC/SCP a IATF 16949 s internými auditmi procesov podľa VDA 6.3 a výrobkov podľa VDA 6.5.