VZDELÁVANIE

Otvorené vzdelávacie kurzy a kurzy šité na mieru pre oblasť inžinierstva, manažérstva a interných auditov integrovaných manažérskych systémov.

ZOBRAZIŤ VIAC

PORADENSTVO

Konzultačná a poradenská činnosť spoločnosti IDEEX PLUS, s.r.o. je orientovaná na prípravu a certifikáciu jednotlivých alebo integrovaných manažérskych systémov v zhode s požiadavkami medzinárodných noriem.

ZOBRAZIŤ VIAC

CERTIFIKÁCIA

V rámci poradenstva a prípravy manažérskych projektov vám zabezpečíme, resp. vykonáme interný_second party audit.

ZOBRAZIŤ VIAC

Naša priorita je kvalita Unsere Priorität ist Qualität our priority is quality

Malá súkromná spoločnosť poskytujúca od roku 1996 služby vzdelávania a implementácie medzinárodných noriem manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti informačných systémov, logistiky, bezpečnosti produkcie a metrológie. Máme bohaté teoretické znalosti a dlhoročné praktické manažérske skúsenosti a zručností, ktoré sú priebežne preverované a navzájom kalibrované certifikačnými autoritami.

Spájame odborné vzdelávanie až po vysokoškolské štúdium s praxou a pripravujeme našim klientom riešenia ušité na ich mieru.

Využívame synergiu pružnej organizácie s projektovým riadením tímu ad hoc, zloženého z nasadených "stand by" odborníkov z praxe, čím zabezpečujeme pri minimálnych nákladoch plnú spokojnosť našich klientov.

BLOG

V tejto časti našej stránky sa chceme, zčasu - načas, podeliť s našimi skúsenosťami vo forme blogov, odborných článkov publikovaných i nepublikovaných, pripravení viesť so záujemcami konštruktívnu polemiku v záujme vylepšenia názorov v predmetnej oblasti. Máme rovnako nádej, že v niektorých prípadoch by materiály mohli zároveň poslúžiť ako inšpirácia, prípadne podnet na konkrétne riešenie v praxi.

Prvý z blogov je profilácia konateľa spoločnosti IDEEX PLUS, s.r.o.