IDEEX PLUS s.r.o.

CERTIFIKÁCIA

Certifikácia, ako nestranné a objektívne posúdenie zhody nastavených jednotlivých alebo integrovaných manažérskych systémov uskutočňovaná certifikačnou spoločnosťou G-Cert-i, akreditovanou medzinárodnou akreditačnou službou IAS (International Accreditation Service) v USA, je vykonávaná našími akreditovanými audítormi, zastúpenými v certifikačnej agentúre v rámci medzinárodnej frančízy. 

Cerifikácia sa týka manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 10006, ISO 14001, OHSAS 18001  a  ISO 45001, ISO 27001 a ďalších špecifických noriem viazanych k systému manažérstva kvality, ako ISO 13485 na kvalitu prostriedkov v zdravotníctve atď. 

Pre bližšie informácie k certifikácii ponúkame link na http://gcerti.com resp. na regionálne zastúpenie pre:

Slovenskú republiku http://www.gcerti.sk 

Českú republiku http://www.gcerti.cz

Špecifikujte svoje požiadavky a odošlite z našej hlavnej stránky www.ideexplus.sk správu.

Budeme Vás kontaktovať a pripravíme Vám negociačnú ponuku, ktorú spolu dotiahneme až k úspešnej certifikácii.