IDEEX PLUS s.r.o.

VZDELÁVANIE

Otvorené vzdelávacie kurzy a kurzy šité na mieru pre oblasť inžinierstva, manažérstva a interných auditov integrovaných manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 17025, ISO 27001, OHSAS 18001 a ISO 45001, ISO 10006, ISO 14001, ISO 50001, IATF 16949, VDA 6.3, VDA 6.5.  Rovnako však vyškolíme aj pracovníkov, ktorí sa uchádzajú o práce na kritických pracoviskách bezpečnosti a potrebujú osvedčenie SCC, resp. SCP. Vzdelávacie kurzy sú vykonávané so synergickým efektom spolupráce so zmluvnými akreditovanými partnermi, v ktorých má naša spoločnosť svoje zastúpenie a aktivity. Certifikáty sú však vystavované akreditovanou spoločnosťou.

V oblasti uvedených manažérskych systémov a osobných certifikátov SCC podľa A17, resp. A18 sme zástupcami vzdelávacej a certifikačnej spoločnosti QUALITY AUSTRIA, pozri podstránku PARTNERI a klikni na Quality Austria (www.qualityaustria.com).  

V oblasti manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) sme jediným zástupcom CIS-Cert, GmbH na Slovensku, pozri podstránku PARTNERI a klikni na CIS-Cert (www.cis-cert.com). Z tejto pozície školíme i v oblasti GDPR (Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.), ako časť informačnej bezpečnosti organizácie ISMS (Information Security Management System) podľa ISO 27001.

Vo vysokošpecializovaných oblastiach potrubárskych a prírubarskych prác v energetike a petrochemickom priemysle zabezpečujeme akreditované kurzy s medzinárodnými certifikátmi. Pozri podstránku PARTNERI a klikni na IZOMETRIC (www.izometric.org).

V deklarovaných oblastiach Vám vyškolíme tak jednotlivcov ako aj celé skupiny zamestnacov s príslušným certifikátom.

Špecifikujte svoje požiadavky a odošlite nám z našej hlavnej stránky www.ideexplus.sk správu. Budeme Vás kontaktovať a pripravíme Vám ponuku podľa Vašej špecifikácie. Pre prvú orientáciu toho, čo ponúkame, nájdete v priloženom katalógu na stiahnutie, prípadne na stránkach PARTNERI.