IDEEX PLUS s.r.o.

CERTIFIKÁCIA

Certifikácia, ako nestranné a objektívne posúdenie zhody nastavených jednotlivých alebo integrovaných manažérskych systémov uskutočňovaná rakúskymi akreditovanými, medzinárodne uznávanými a prestížnymi certifikačnými spoločnosťami QUALITY AUSTRIA, GmbH a CIS – Cert, GmbH, je vykonávaná patentovanými postupmi PAP (Professional Auditing Practice) odborníkmi z praxe, v ktorých je naša spoločnosť personálne zastúpená.

Cerifikácia sa týka manažérskych systémov podľa ISO 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001 (ISO 45001), SCC/SCP, ISO 27001 a ďalších špecifických noriem viazanych k systému manažérstva kvality, ako ISO 10006 na kvalitu projektového riadenia a IATF 16949 na kvalitu v automobilovom priemysle.

Okrem uvedenej systémovej certifikácie ponúkame aj akreditovanú certifikáciu personálu na SCC, so skúškami podľa A17, resp. A18, s medzinárodne uznávanými certifikátmi na 10 rokov a certifikáciu manažérov a audítorov informačnej bezpečnosti (ISMS podľa ISO 27001), s certifikátmi na 3 roky .

Špecifikujte svoje požiadavky a odošlite z našej hlavnej stránky www.ideexplus.sk správu. Budeme Vás kontaktovať a pripravíme Vám negociačnú ponuku, ktorú spolu dotiahneme až k úspešnej certifikácii.